Historia medycyny wileńskiej w XIX wieku

Na przełomie XVIII i XIX w. na Uniwersytecie Wileńskim, a po jego zamknięciu w Akademii Medyko-Chirurgicznej w Wilnie, zaczęły zaznaczać swój wpływ rozmaite prądy filozoficzne i naukowe ówczesnej Europy. Niniejsza strona przedstawia ich recepcję i udział w kształtowaniu nauk medycznych i przyrodniczych na Wileńszczyźnie w okresie zaborów, posługując się w tym celu manuskryptami, wydawnictwami, biogramami i fotografiami.   

Strona powstała w ramach projektu „Przyrodoznawstwo i medycyna na Wileńszczyźnie w okresie zaborów jako element polskiego dziedzictwa narodowego” (11 H 11 029180 ), finansowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012-2015, a zrealizowanego w Katedrze i Zakładzie Historii Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (ul. Przybyszewskiego 37A, 60-346 Poznań, Polska, tel. 61 8547242, e-mail: wojtasz88@gmail.com).

Niniejsza strona nie dostarcza kompletnej wiedzy o medycynie na Wileńszczyźnie w XIX w., nie takie bowiem są jej założenia. Unaocznia odmienność pojęć występujących w naukach medycznych w XIX w., wskazując na zmienność teorii i praktyki jako atrybuty zawodu lekarskiego. Ponadto przypomina o różnorodności kulturowej i wieloetniczności Rzeczpospolitej Obojga Narodów, cechujących jeszcze życie w zaborze rosyjskim w XIX w. oraz zaznajamia z niektórymi polonicami medyczno-przyrodniczymi pozostawionymi w archiwach i bibliotekach za wschodnią granicą Polski.                                                                                     

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
Strona przygotowana w ramach projektu „Przyrodoznawstwo i medycyna na Wileńszczyźnie w okresie zaborów jako element polskiego dziedzictwa narodowego” (11 H 11 029180 ), finansowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012-2015.

Copyright © 2024 Anita Magowska, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Wszelkie prawa zastrzeżone.